Thứ năm, 08/08/2013 16:14(GMT +7)

Cử thành viên ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm

Ngày 02 tháng 8 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1268/QĐ-TTg về việc cử thành viên ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

Viết bình luận