Hội nghị triển khai Nghị định 60/2013/NĐ-CP của Chính Phủ về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

Ngày 10/12/2013, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Đặng Ngọc Lâm – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ Tổng Công ty; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy; Ban Tổng Giám đốc; Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ; Bí thư các Đảng bộ; Chi bộ cơ sở; Trưởng các đơn vị thuộc Tổng Công ty và Chủ tịch công đoàn cơ sở. Đồng chí Nguyễn Duy Việt – Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương đã về dự Hội nghị và trực tiếp triển khai Nghị định 60/2013 của Chính phủ.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe khái quát về dân chủ và phát huy quyền dân chủ, quá trình chỉ đạo, tổ chức thực hiện quy chế dân chủ và những kết quả đạt được trong thời gian vừa qua. Đồng thời, nắm rõ những nét mới của Nghị định 60, hướng dẫn việc tổ chức và trao đổi, đối thoại tại nơi làm việc, tổ chức Hội nghị người lao động và các hình thức thực hiện dân chủ khác.

Dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, hoạt động quản lý, điều hành của Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội, việc thực hiện Quy chế dân chủ và phát huy quyền làm chủ của người lao động đã được các đơn vị thực hiện khá tốt. Tổng Công ty luôn chú trọng đến công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, công nhân viên để nâng cao trách nhiệm thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Nhận thức được quyền và nghĩa vụ của mình đối với doanh nghiệp, người lao động đã yên tâm công tác, tích cực tham gia thực hiện đầy đủ các quy định của đơn vị, đấu tranh với những hành vi tiêu cực, tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phấn đấu tốt hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty.

Bên cạnh những kết quả nổi bật, Đảng uỷ Tổng Công ty cũng đánh giá còn có những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. Đó là công tác thanh kiểm tra còn bị hạn chế ở một số nội dung, công tác chỉ đạo, quản lý về việc thực hiện quy chế dân chủ đôi lúc chưa thống nhất, một số bộ phận cán bộ, công nhân viên chưa mạnh dạn góp ý xây dựng cho lãnh đạo đơn vị thực hiện công khai các chế độ, chỉ tiêu kinh tế tài chính…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đặng Ngọc Lâm – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tổng Công ty yêu cầu các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, đảng viên, người lao động về Nghị định 60/2013 của Chính phủ, các nội dung của Quy chế dân chủ cơ sở, những quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của người lao động, tạo điều kiện tăng cường hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra các mặt hoạt động nhằm phát hiện những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý cũng như những sai phạm trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Gắn việc thực hiện Quy chế dân chủ với với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, tham mưu cho cấp uỷ Đảng các giải pháp tích cực, nhằm ngăn chặn tệ nạn xã hội, quan liêu, tham nhũng, lãng phí… đồng thời gắn với việc thực hiện Chỉ thị 30 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đối với toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động trong Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội. Chuẩn bị tốt mọi hoạt động phục vụ tổng kết Đảng, Chính quyền, Đoàn thể, đánh giá các mặt công tác năm 2013 từ Tổng Công ty đến các đơn vị, đảm bảo đời sống, việc làm cho cán bộ công nhân viên, tăng cường công tác kiểm tra Đảng, chú trọng đến công tác phát triển đảng viên mới, duy trì nề nếp sinh hoạt của Đảng bộ, Chi bộ cơ sở. Tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Công đoàn Tổng Công ty tập trung, chú trọng đến công tác chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đoàn viên. Đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng, động viên cán bộ, công nhân viên toàn Tổng Công ty khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị và sản xuất kinh doanh, đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật năm 2013.

Hoa Việt Cường

Viết bình luận

Số liệu vĩ mô

CPI T12.2016 +0,23%
PMI T12.2016 -1,6 điểm 52,4 điểm
Xuất khẩu T12.2016 -0,8% 16 tỷ USD
Nhập khẩu T12.2016 -0,5% 16,30 tỷ USD
Chỉ số tồn kho +8,1% tháng 12
Chỉ số BDI -0,83% 953
Dầu thô +0,57% 52,63
Vàng -0,11% 1.160,7
Cập nhật ngày 04/01/2017