Thứ năm, 24/10/2013 21:00(GMT +7)

Một số loại giấy chứng nhận hàng hóa khi xuất khẩu vào Ả-rập Xê út

Khi xuất khẩu vào thị trường Ả-rập Xê-út, doanh nghiệp cần lưu ý đối với một số giấy chứng nhận theo yêu cầu của cơ quan quản lý Ả-rập Xê-út:

Mặt hàng

Loại giấy

chứng nhận

Nội dung xác nhận

Cơ quan yêu cầu

Động vật nuôi

Chứng nhận kiểm dịch động vật

Không nhiễm dịch bệnh và đáp ứng các yêu cầu qui định của cơ quan kiểm dịch động vật Ả-rập Xê út

Bộ Nông nghiệp Ả-rập Xê-út (MOA)

Gia cầm và thịt

gia súc

Chứng nhận kiểm dịch động vật

Thịt không nhiễm bệnh và phù hợp với mục đích làm thức ăn cho người

Cục quản lý dược và thực phẩm Ả-rập Xê út (SFDA)

Chứng nhận tiêu chuẩn Halal

Xác nhận việc giết mổ theo giấy phép chính thức được công nhận phù hợp qui định giết mổ của người Hồi giáo

Cục quản lý dược và thực phẩm Ả-rập Xê út (SFDA)

Cá và thủy sản

Kiểm dịch

động vật

Xác nhận phù hợp với tất cả các yêu cầu về tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm của cơ quan Ả rập Xê út

Cục quản lý dược và thực phẩm Ả-rập Xê út (SFDA)

Sữa và sản phẩm sữa

Kiểm dịch

động vật

Sản phẩm không có các yếu tố gây hại hoặc chất gây ô nhiễm và phù hợp cho người sử dụng

Cục quản lý dược và thực phẩm Ả-rập Xê út (SFDA)

Giấy chứng nhận thú y

Sữa có nguồn gốc từ bò không mắc bệnh bò điên và không được nuôi từ thức ăn có protein từ động vật

Cục quản lý dược và thực phẩm Ả-rập Xê út (SFDA)

Trứng và sản phẩm trứng

Kiểm dịch

động vật

Sản phẩm đã được xử lý đảm bảo không có các tác nhân gây bệnh và phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế về dư lượng hóa chất gây ô nhiễm như dioxin, thuốc trừ sâu, thuốc thú y hoặc bất kỳ chất gây nhiễm bẩn khác

Cục quản lý dược và thực phẩm Ả-rập Xê út (SFDA)

Rau quả

Kiểm dịch

thực vật

Sản phẩm được kiểm tra và đảm bảo miễn dịch bệnh theo qui định

Bộ Nông nghiệp Ả-rập Xê-út (MOA)

Thực phẩm

chế biến

Kiểm dịch

động vật

Chế biến và sản xuất theo qui định của pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm nước xuất khẩu và phù hợp với người sử dụng

Cục quản lý dược và thực phẩm Ả-rập Xê út (SFDA)

Chứng nhận tiêu chuẩn Halal

Xác nhận việc giết mổ theo giấy phép chính thức được công nhận phù hợp qui định giết mổ của người Hồi giáo

Cục quản lý dược và thực phẩm Ả-rập Xê út (SFDA)

Hạt giống

Kiểm dịch

thực vật

Sản phẩm được kiểm tra và đảm bảo miễn dịch bệnh theo qui định của nước nhập khẩu

Bộ Nông nghiệp Ả-rập xê út (MOA)

Giấy chứng nhận về công nghệ sinh học

Hạt giống không biến đổi gien bằng công nghệ sinh học

Bộ Nông nghiệp Ả-rập Xê-út (MOA)

Ngũ cốc

Kiểm dịch thực vật

Sản phẩm được kiểm tra và đảm bảo miễn dịch bệnh theo qui định của nước nhập khẩu

Bộ Nông nghiệp Ả-rập Xê-út (MOA)

Giấy chứng nhận trọng lượng hoặc phiếu đóng gói

Cung cấp thông tin quan trọng về số lượng, trọng lượng lô hàng

Bộ Nông nghiệp Ả-rập Xê-út (MOA)

Giấy chứng nhận khử trùng sản phẩm

Xác nhận số lượng sản phẩm được khử trùng và thời gian thực hiện

Bộ Nông nghiệp Ả-rập Xê-út (MOA) và nhà nhập khẩu

Lâm sản

Giấy chứng nhận phù hợp với các chứng nhận tiêu chuẩn theo qui định

Xác nhận hàng hóa từ nước xuất khẩu đã được kiểm tra tại phòng thí nghiêm của nước xuất khẩu và phù hợp với tiêu chuẩn của Ả-rập Xê út

Cục quản lý dược và thực phẩm Ả-rập Xê út (SFDA)


Lê Linh

Tin mới cập nhật

Tin Khác

Viết bình luận