Tư vấn về hợp đồng lao động thời vụ

Tư vấn về hợp đồng lao động thời vụ

Thời gian gần đây, Tạp chí Công Thương nhận được nhiều thắc mắc của bạn đọc về các chính sách dành cho người lao động theo hợp đồng (HĐLĐ) thời vụ

Mô hình tiêu thụ gắn với sản xuất nông sản ở Long An

Mô hình tiêu thụ gắn với sản xuất nông sản ở Long An

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An (khóa X) giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn 2030 xác định tập trung đầu tư phát triển nhóm các sản phẩm nông nghiệp chủ lực có lợi thế cạnh tranh, tạo đà để phát triển các sản phẩm khác theo định hướng nông nghiệp công nghệ cao, tạo chuyển biến về kết cấu kinh tế-xã hội nông dân, nông thôn.

Chính sách phát triển công nghiệp của Liên Bang Nga - Bài học kinh nghiệm trong xây dựng chính sách phát triển công nghiệp Việt Nam

Chính sách phát triển công nghiệp của Liên Bang Nga - Bài học kinh nghiệm trong xây dựng chính sách phát triển công nghiệp Việt Nam

Giai đoạn từ sau sự sụp đổ của Liên Xô (cũ) cuối năm 1991 đến năm 2000, công nghiệp của Liên Bang Nga (LB Nga) đình đốn, nhiều ngành sa sút nghiêm trọng. Chính sách của Nhà nước về công nghiệp lúc đó không đồng bộ và chưa đem lại sự phát triển đột phá nào mà chủ yếu tập trung vào sự cố gắng duy trì một số ngành quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân sinh. Toàn bộ nền công nghiệp đứng trước nguy cơ sụp đổ. Để chtrấn hưng công nghiệp và phát triển nền kinh tế trong giai đoạn tiếp theo, cần thiết phải xây dựng những chính sách phát triển công nghiệp hiệu quả và phù hợp hơn. Bài viết này tập trung nghiên cứu các chính sách phát triển công nghiệp nói chung, trong đó đi sâu nghiên cứu cho năm5 ngành công nghiệp quan trọng nhất của LB Nga nói riêng trong giai đoạn từ sau năm 2000 đến nay, tổng kết những kết quả đã đạt được trong thực tiễn khi thực thi các chính sách đó, từ đó đúc rút ra các bài học trong xây dựng các chính sách phát triển công nghiệp cho Việt Nam.

Kinh nghiệm quản lý tại Nhật Bản

Kinh nghiệm quản lý tại Nhật Bản

Sự thành công kỳ diệu của nước Nhật là kết quả của tổ chức sản xuất hiệu quả và sự cạnh tranh giữa các tổ chức. Bài báo này ghi nhận một số kinh nghiệm của Nhật Bbản trong quản lý sản xuất theo các phương thức mới như TQM, JIT, ... Các phương pháp quản lý tiên tiến trên thế giới được các công ty tại Nhật Bản áp dụng và điều chỉnh sao cho phù hợp với văn hóa Nhật. Đồng thời, việc tiến hành cải tiến liên tục và áp dụng sáng tạo cấu trúc liên kết thông qua truyền thông đã đem lại những thành công đáng chú ý của các doanh nghiệp Nhật Bản và đưa những phương thức quản lý sản xuất của họNhật Bản vượt ra ranh giới nước Nhật, đến với các doanh nghiệp trên thế giới. Tổng kết này rút ra khá nhiều bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế hội nhập hiện nay.

Quy định xuất xứ trong các FTA là động lực phát triển công nghiệp hỗ trợ

Quy định xuất xứ trong các FTA là động lực phát triển công nghiệp hỗ trợ

Ngày 30/3/2016, Viện Nghiên cứu chiến lược, Chính sách công nghiệp (Bộ Công Thương) đã tổ chức Diễn đàn "Phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong bối cảnh các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”. Đến dự có Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng và khoảng 500 đại biểu của các bộ, ban , ngành, hiệp hội và doanh nghiệp.

Nâng cao năng lực và đổi mới phương thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý nhà nước gắn với đổi mới kinh tế và hội nhập quốc tế

Nâng cao năng lực và đổi mới phương thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý nhà nước gắn với đổi mới kinh tế và hội nhập quốc tế

Tóm tắt: <br/>Trong bối cảnh các động lực tăng trưởng theo chiều rộng dần tiệm cận mức tới hạn, Việt Nam xác định mục tiêu đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, trong đó chú trọng yếu tố thể chế, cơ sở hạ tầng, khoa học công nghệ và con người. Để hoàn thành được kế hoạch 2016 - 2020, góp phần thực hiện thành công Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020, cần phải tăng cường và nâng cao năng lực của nguồn nhân lực, một trong những yếu tố còn có dư địa để đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế, trong đó đặc biệt chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức là người trực tiếp thực thi các chính sách, kế hoạch của cơ quan, tổ chức, các mục tiêu quốc gia. Việt Nam cần phải nhanh chóng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý nhà nước không chỉ có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, mà còn phải có phẩm chất đạo đức trong sáng, suốt đời phấn đấu hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, vì chủ nghĩa xã hội; có như vậy, mới có thể có điều kiện để nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế thành công.<br/>Từ khóa: Nâng cao năng lực nguồn nhân lực, bồi dưỡng cán bộ quản lý nhà nước, hội nhập quốc tế, tái cơ cấu nền kinh tế…

Kiểm toán thuế tại cơ quan quản lý và thu thuế

Kiểm toán thuế tại cơ quan quản lý và thu thuế

Quan niệm cũ, mới và những đánh giá về các cách kiếm tiền trong xã hội

Quan niệm cũ, mới và những đánh giá về các cách kiếm tiền trong xã hội

Phát triển thương hiệu sản phẩm thời trang xuất khẩu của Vinatex: Từ lý luận đến thực tiễn

Phát triển thương hiệu sản phẩm thời trang xuất khẩu của Vinatex: Từ lý luận đến thực tiễn

Hành vi người tiêu dùng và thách thức đối với doanh nghiệp viễn thông Việt Nam thời hội nhập

Hành vi người tiêu dùng và thách thức đối với doanh nghiệp viễn thông Việt Nam thời hội nhập

Cần thực thi nhiều giải pháp đồng bộ để đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử

Cần thực thi nhiều giải pháp đồng bộ để đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử

Định hướng thị trường bất động sản Việt Nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế

Định hướng thị trường bất động sản Việt Nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế

Nâng cao thương hiệu của của các ngân hàng hiện đại

Nâng cao thương hiệu của của các ngân hàng hiện đại

Giải quyết vần đề đô la hóa ở Việt Nam, đảm bảo ổn định về tỷ giá và thị trường ngoại tệ

Giải quyết vần đề đô la hóa ở Việt Nam, đảm bảo ổn định về tỷ giá và thị trường ngoại tệ

Vai trò Kiểm toán Nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước

Vai trò Kiểm toán Nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước

Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng kiểm toán nội bộ tại các doanh nghiệp

Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng kiểm toán nội bộ tại các doanh nghiệp

Trang đầu  ...  2  3  4  ...  Trang cuối