Tư vấn về hợp đồng lao động thời vụ

Tư vấn về hợp đồng lao động thời vụ

Thời gian gần đây, Tạp chí Công Thương nhận được nhiều thắc mắc của bạn đọc về các chính sách dành cho người lao động theo hợp đồng (HĐLĐ) thời vụ

Một số đề xuất đổi mới các biện pháp kiểm soát nhập khẩu máy móc thiết bị cũ

Một số đề xuất đổi mới các biện pháp kiểm soát nhập khẩu máy móc thiết bị cũ

Đánh giá tác động của việc nhập khẩu máy móc thiết bị cũ tới môi trường và sức khỏe cộng đồng ở Việt Nam thời gian qua

Đánh giá tác động của việc nhập khẩu máy móc thiết bị cũ tới môi trường và sức khỏe cộng đồng ở Việt Nam thời gian qua

Đề xuất giải pháp chính sách phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam

Đề xuất giải pháp chính sách phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam

Để thực hiện Quyết định số 1211/2014/QĐ-TTg ngày 24/7/2014 phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 với tính khả thi cao, trong bài báo này, tác giả đưa ra một cách nhìn tổng thể về ngành công nghiệp ô tô Việt Nam, tình hình thị trường ô tô và các đề xuất những việc cần làm và chính sách cụ thể, khả thi để phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam.

Cách thức tổ chức phát triển công nghiệp hỗ trợ ô tô Việt Nam

Cách thức tổ chức phát triển công nghiệp hỗ trợ ô tô Việt Nam

Muốn phát triển công nghiệp ô tô Việt Nam thì cần phải phát triển công nghiệp hỗ trợ ô tô, bản thân nó lại bao gồm công nghiệp vật liệu và công nghiệp chế tạo chi tiết-cụm chi tiết ô tô; đồng thời phải chỉ rõ loại vật liệu nào cần được sản xuất và loại chi tiết-cụm chi tiết ô tô nào cần được chế tạo. Do đó, cần phải xây dựng cách thức tổ chức phù hợp để phát triển cụm công nghiệp hỗ trợ công nghiệp ô tô tại Việt Nam.

Nhìn nhận đúng cơ hội để phát triển công nghiệp

Nhìn nhận đúng cơ hội để phát triển công nghiệp

(Chinhphu.vn) – Muốn có chính sách đúng cần phải nhìn nhận đúng cơ hội và thách thức, qua đó đưa ra các quyết sách phù hợp nhằm thực hiện thành công Chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

Sửa đổi thủ tục, rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng

Sửa đổi thủ tục, rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa giao Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông vận tải rà soát sửa đổi, ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý điều hành có nội dung liên quan đến các thủ tục thực hiện tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp.

Đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới

Đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới

Ngày 9/6/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 41/NQ-CP (Nghị quyết 41) về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới.

Giảm thời gian thông quan hàng xuất khẩu xuống dưới 10 ngày

Giảm thời gian thông quan hàng xuất khẩu xuống dưới 10 ngày

(Chinhphu.vn) - Tổng cục Hải quan phấn đấu đến năm 2016, giảm thời gian thông quan đối với hàng xuất khẩu xuống dưới 10 ngày và dưới 12 ngày đối với hàng nhập khẩu.

Đẩy mạnh đấu tranh chống buôn lậu

Đẩy mạnh đấu tranh chống buôn lậu

Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới.

Hoàn thiện khung pháp lý cho thị trường chứng khoán phái sinh

Hoàn thiện khung pháp lý cho thị trường chứng khoán phái sinh

(Chinhphu.vn) - Khung pháp lý về thị trường chứng khoán phái sinh ngày một hoàn thiện hơn, nhưng để thị trường phát triển thì phụ thuộc nhiều vào các nhà đầu tư cũng như hỗ trợ thông tin từ các cơ quan liên quan.

Nâng cao hiệu quả công tác vận động nông dân xây dựng nông thôn mới của các Đảng bộ xã ở huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

Nâng cao hiệu quả công tác vận động nông dân xây dựng nông thôn mới của các Đảng bộ xã ở huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

Xây dựng nông thôn mới là một chương trình phát triển nông thôn toàn diện, bền vững trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - chính trị, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng với mục đích nhanh chóng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) nông nghiệp, nông thôn. Trong những năm qua, thực hiện chủ trương của Đảng về nông thôn mới; được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng cấp trên, các đảng bộ xã ở huyện Gia Bình đã tích cực vận động nông dân phát huy sức mạnh đoàn kết, đồng lòng chung tay xây dựng nông thôn mới.

Những điểm mới trong dự thảo Luật Thống kê (sửa đổi)

Những điểm mới trong dự thảo Luật Thống kê (sửa đổi)

(Chinhphu.vn) -  Điều chỉnh các hoạt động thống kê ngoài nhà nước; làm rõ các hệ thống thông tin thống kê; quy định rõ hơn trách nhiệm, vai trò của Cơ quan Thống kê Trung ương trong việc thẩm định số liệu thống kê của Bộ, ngành… là một trong những điểm mới nổi bật trong dự thảo Luật Thống kê (sửa đổi).

"Mở đường" cho thống kê ngoài nhà nước

"Mở đường" cho thống kê ngoài nhà nước

(Chinhphu.vn) - Các cơ quan, tổ chức ngoài nhà nước được quyền thu thập, xử lý, tổng hợp, phân tích, dự báo thông tin thống kê nhằm phục vụ nghiên cứu, sản xuất kinh doanh và nhu cầu hợp pháp, chính đáng của bản thân tổ chức, cá nhân hoặc của tổ chức, cá nhân khác.

Ngừng hoạt động 1 năm, DN sẽ bị thu hồi Giấy phép

Ngừng hoạt động 1 năm, DN sẽ bị thu hồi Giấy phép

(Chinhphu.vn) - Những doanh nghiệp đăng ký thành lập nhưng không hoạt động hoặc ngừng hoạt động trong 1 năm mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế theo quy định sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Áp dụng cơ chế liên thông trong thực hiện thủ tục về thuế

Áp dụng cơ chế liên thông trong thực hiện thủ tục về thuế

(Chinhphu.vn) - Nhằm hỗ trợ tốt nhất cho người nộp thuế trong các giao dịch với cơ quan thuế thì ứng dụng công nghệ thông tin đã được triển khai vào hầu hết các giao dịch giữa cơ quan thuế với người nộp thuế. Cơ quan thuế đã tích cực phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước trong nhiều lĩnh vực để tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế khi thực hiện các thủ tục về đăng ký thuế, kê khai và nộp thuế.

Trang đầu  ...  5  6  7  ...  Trang cuối