• Làm thế nào để lấy lại được pass của vali số?

    Làm thế nào để lấy lại được pass của vali số?

    Với tốc độ gia tăng của nạn “não cá vàng” hiện nay, việc quên pass của vali số đã thành cơm bữa. Phải làm sao để vẫn có thể lên đường đi du lịch khi pass của vali một ngày đẹp trời trở thành bí mật ngay cả với thân chủ?

Quảng cáo