• Vì sao smartphone phát nổ?

    Vì sao smartphone phát nổ?

    Nhiều vụ hỏa hoạn và thương tích do điện thoại phát nổ đã diễn ra gần đây. Đâu là nguyên nhân và làm thế nào để ngăn ngừa sự cố này?

Quảng cáo