• Việt – Nga thúc đẩy giao thương hướng tới Năm chéo 2019

    Việt – Nga thúc đẩy giao thương hướng tới Năm chéo 2019

    Lãnh đạo Bộ Công Thương và Phòng Thương mại và Công nghiệp Nga khẳng định sẽ đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tổ chức giao thương để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa hai bên nắm bắt cơ hội từ VN-EAEU FTA, hướng tới Năm chéo Việt - Nga 2019.

Quảng cáo