Bản tin Tái cơ cấu: Cửa hàng tạp hoá trong làn sóng bán lẻ hiện đại

Tin tức và phóng sự về Tái cơ cấu trong ngành Công Thương
Lan Anh - Thuỳ Linh

Video khác