Bản tin Tái cơ cấu: Kết nối để phát triển hàng Việt

Tin tức và phóng sự về Tái cơ cấu trong ngành Công Thương.
Lan Anh - Thy Thảo