Đơn giản hóa nhiều thủ tục Xuất nhập khẩu

Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã ký Quyết định số 1408/QĐ-BCT ngày 27/4/2018, phê duyệt phương án tổng thể đơn giản hóa một loạt các thủ tục hành chính và điều kiện đầu tư kinh doanh