Hội nghị Đối tác phát triển hàng Việt Nam - Mở rộng không gian kết nối doanh nghiệp

Sự hiện diện của hơn 400 doanh nghiệp tại Hội nghị Đối tác phát triển hàng Việt Nam đã gửi đi những tín hiệu thị trường, lan toả tới mọi doanh nghiệp trong và ngoài nước, có thể tham gia kết nối, tạo nên sức “nóng” đối với hàng hóa Việt Nam