Video

...30/08/2018 lúc 12:52 (GMT)

Kế hoạch cơ cấu lại ngành Công nghiệp tới năm 2020 - tầm nhìn 2025

TCCTTin tức và phóng sự về Tái cơ cấu trong ngành Công Thương
Lan Anh - Thuỳ Linh

Video khác