Khát vọng với nghề bánh truyền thống quê nhà và Câu chuyện cảm động phía sau

Tiết mục gây xúc động trong chương trình "Sinh viên Nhận diện hàng Việt Nam" của trường Đại học Điện lực. Tuy không liên quan đến chuyên ngành các em đang theo học, nhưng đó là những câu chuyện bình dị với khát vọng xây dựng lại nghề bánh truyền thống