Mùa xuân trên những công trình dầu khí

Với những người dầu khí đang làm việc ngoài khơi xa hay tại những hoang mạc xa xôi ở châu Phi, tết chỉ là cảm xúc trong tim, bởi do công việc đặc thù, họ không thể có cái tết sum vầy như bao gia đình khác.