Người Công Thương

...09/02/2019 lúc 22:14 (GMT)

Mùa xuân trên những công trình dầu khí

TCCTVới những người dầu khí đang làm việc ngoài khơi xa hay tại những hoang mạc xa xôi ở châu Phi, tết chỉ là cảm xúc trong tim, bởi do công việc đặc thù, họ không thể có cái tết sum vầy như bao gia đình khác.

Video khác