Ngày 12/1/19 l Sự kiện & Con số: Bộ Công Thương quy định cửa khẩu nhập phế liệu

Các thương nhân nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ không được nhập khẩu phế liệu qua các cửa khẩu đường bộ và cửa khẩu đường sắt.
Thái Linh