Ngày 14/12/18 l Sự kiện & Con số Công Thương: Doanh nghiệp lắp ráp ô tô, xe máy khát nhân sự dịp cuối năm

Mỗi tháng các doanh nghiệp dự kiến tăng khoảng 100 công nhân làm việc tại nhà máy
Thy Thảo