Ngày 16/11/2018 l Sự kiện và Con số Công Thương: Cả nước hiện có 13.000 cửa hàng kinh doanh khí LPG

Theo Vụ thị trường trong nước (Bộ Công Thương), tốc độ tăng trưởng thị trường khí gas trong 5 năm gần đây luôn đạt trên 12%, với khoảng 13 nghìn cửa hàng kinh doanh LPG trên toàn quốc.
Thy Thảo