Ngày 26/12/18 l Sự kiện & Con số Công Thương: Xuất khẩu thủy sản lập mốc 9 tỷ USD năm 2018

Kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản lập mốc kỷ lục 9 tỷ USD, đem lại một năm đầy thành công cho ngành thuỷ sản Việt Nam
Thuỳ Linh