Ngày 27/12/18l Sự kiện&Con số: Petrolimex chốt ngày bán 12 triệu cổ phiếu quỹ

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex, mã: PLX) thông báo đăng ký bán 12 triệu cổ phiếu quỹ trong thời gian từ 7/1/2019 đến 1/2/2019.
Thái Linh