Kinh tế

...06/03/2019 lúc 07:42 (GMT)

Ngày 6/3/2019 l Sự kiện & Con số Công Thương: Hai tháng đầu năm Quảng Trị thu hút 7.400 tỷ đồng đầu tư lĩnh vực năng lượng

TCCTChỉ trong hai tháng đầu năm 2019, Quảng Trị đã cấp chủ trương đầu tư cho 6 dự án về năng lượng, trong đó có 4 dự án điện gió và 2 dự án điện mặt trời, với tổng vốn lên đến khoảng trên 7.400 tỷ đồng.
Thy Thảo

Video khác