Kinh tế

...07/01/2019 lúc 22:33 (GMT)

Ngày 7/1/19 l Bản tin Sự kiện & Con Số: Vietnam Silicon Valley tìm startup để đầu tư 20.000 USD

TCCTTừ nay đến hết ngày 15/1, các startup Việt có thể gửi hồ sơ kêu gọi vốn đầu tư đến Vietnam Silicon Valley (VSV) để được đầu tư vốn mồi 20.000 USD và được cố vấn 1:1 trong thời gian 4 tháng.
Thái Linh

Video khác