Video

...07/09/2018 lúc 07:03 (GMT)

Ngày 7/9/2018 l Bản tin Sự kiện và Con số Công Thương - Khởi công công trình đưa lưới điện về xã đảo Long Hòa

TCCTĐiểm nhanh 05 sự kiện ngành Công Thương và con số nổi bật trong ngày qua.

Video khác