Ngày 8/3/2019 l Sự kiện & Con số Công Thương: 5G có thể mang về 3,17 tỷ USD cho doanh nghiệp Việt

Theo báo cáo thương mại về tiềm năng 5G của Ericsson, các doanh nghiệp viễn thông tại Việt Nam có thể mang về doanh thu 3,17 tỷ USD khi triển khai và sử dụng công nghệ 5G.
Thy Thảo