Kinh tế

...09/03/2019 lúc 08:30 (GMT)

Ngày 9/3/2019 l Sự kiện & Con số Công Thương: Bộ Công Thương ban hành kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP

TCCTTheo Vụ Chính sách thương mại đa biên (Bộ Công Thương), trong 02 giai đoạn năm 2019 và giai đoạn 2020 – 2025, sẽ khẩn trương xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thực thi Hiệp định CPTPP.
Thuỳ Linh

Video khác