Nghi thức khởi động Chương trình Nhận diện hàng Việt Nam - Tự hào hàng Việt Nam 2019 chào mừng 10 năm thực hiện Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

Tại Chương trình, Nghi thức nhấn nút khởi động các hoạt động Chào mừng 10 năm thực hiện Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam được diễn ra, dưới sự chứng kiến của hàng nghìn người dân TP. Hồ Chí Minh
Tự hào hàng Việt Nam