Tọa đàm: Chủ động nguồn nguyên phụ liệu – Bài toán cạnh tranh cho ngành da giày

Da giày đang là một trong những ngành hàng xuất khẩu chủ lực của nước ta. Tuy nhiên với những nguyên phụ liệu cao cấp, các công ty sản xuất da giày Việt Nam vẫn chủ yếu phải nhập khẩu, nhất là da thuộc, làm mất đi lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp Việt.