Tọa đàm Chung tay kết nối tiêu thụ sản phẩm thực phẩm an toàn

Ngày 21/11/2020, trong khuôn khổ Chương trình Hỗ trợ kết nối tiêu thụ các sản phẩm thực phẩm an toàn ngành Công Thương năm 2020, Tạp chí Công Thương đã phối hợp với Ban Khoa giáo - Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Tọa đàm Chung tay kết nối tiêu thụ sản phẩm thực phẩm an toàn.
TCCT