Tọa đàm: Xu hướng phát triển các sản phẩm công nghệ cao

Nhiều ông lớn lĩnh vực công nghệ cao chọn Việt Nam là điểm đến của mình đang mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp tham gia cung cấp sản phẩm công nghiệp hỗ trợ phục vụ chuỗi sản xuất toàn cầu.