[VIDEO] Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với Doanh nghiệp: Bộ Công Thương đưa ra 5 nhóm giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp

Tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với Doanh nghiệp diễn ra sáng nay, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đề ra 5 giải pháp nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp vượt qua thời kỳ khó khăn, hồi phục lại nền kinh tế sau dịch bệnh.
TCCT