VIMEXPO: "Điểm gặp gỡ lý tưởng" của doanh nghiệp giai đoạn bình thường mới

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, Triển lãm Quốc tế lần thứ 2 về Công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo Việt Nam - VIMEXPO 2021 là nỗ lực đáng ghi nhận của Bộ Công Thương và doanh nghiệp nhằm thúc đẩy kết nối giao thương, góp phần phục hồi kinh tế giai đoạn bình thường mới.
Thái Linh, Trịnh Đạt, Thy Thảo