Vụ Thị trường trong nước: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ năm 2019 ước tăng trưởng 11,8%

Đây là một trong những chia sẻ của ông Trần Duy Đông - Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương về những kết quả hoạt động của thị trường trong nước trong năm vừa qua.
Thái Linh - Thy Thảo