Xuất khẩu tăng cao liên tục

Trong giai đoạn 2015 - 2019, tăng trưởng xuất khẩu đạt trung bình 12%/năm. Năm 2020, trong bối cảnh kinh tế thế giới chịu ảnh hưởng nặng nề từ COVID-19, xuất khẩu của các nước trong khu vực đều giảm so với năm trước, xuất khẩu của nước ta vẫn đạt được mức tăng trưởng dương, kim ngạch xuất khẩu 9 tháng đầu năm đạt 202,4 tỉ USD, tăng 4% so với cùng kì năm 2019.
Lan Anh