Bắc Giang: Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thành phố Bắc Giang

Phạm vi lập điều chỉnh cục bộ Quy hoạch có quy mô khoảng 93ha, địa điểm tại phường Đa Mai, xã Song Mai, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định số 1145/QĐ-UBND ngày 19/10/2023 phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, tỷ lệ 1/10.000.

Theo đồ án Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 17/02/2022, đồ án quy hoạch đã xác định Khu công nghiệp Song Mai - Nghĩa Trung có quy mô khoảng 200ha tại địa bàn thành phố Bắc Giang và huyện Việt Yên.

Ngày 19/6/2023, Tỉnh uỷ có Thông báo số 1736-TB/TU về ý kiến của Thường trực Tỉnh uỷ về chủ trương nghiên cứu, lập hồ sơ đề xuất dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Song Mai - Nghĩa Trung (giai đoạn 1 khoảng 54,8ha) tại thành phố Bắc Giang và huyện Việt Yên và Công văn số 2239-TU/CV ngày 30/6/2023 của Tỉnh ủy về việc chủ trương nghiên cứu, lập hồ sơ đề xuất dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Song Mai - Nghĩa Trung (giai đoạn 1) tại thành phố Bắc Giang và huyện Việt Yên.

Do vậy, để làm cơ sở lập đồ án quy hoạch phân khu khu công nghiệp, đẩy nhanh tiến độ thu hút đầu tư dự án khu công nghiệp thì việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung là cần thiết, việc điều chỉnh vị trí trên phù hợp với Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Phạm vi lập điều chỉnh cục bộ Quy hoạch có quy mô khoảng 93ha. Địa điểm tại phường Đa Mai, xã Song Mai, thành phố Bắc Giang. Ranh giới điều chỉnh quy hoạch: Phía Bắc giáp đất nông nghiệp thôn Phúc Thượng, xã Song Mai; phía Nam giáp đường nối từ đường vành đai thành phố đi thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên; phía Đông giáp đất nông nghiệp thôn Mai Cao, xã Song Mai, TDP Thanh Mai, phường Đa Mai; phía Tây giáp đất nông nghiệp xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên.

Bắc Giang
Phạm vi lập điều chỉnh cục bộ Quy hoạch có quy mô khoảng 93ha tại phường Đa Mai, xã Song Mai, thành phố Bắc Giang. (Ảnh minh họa)

Điều chỉnh khu đất với diện tích khoảng 93ha bao gồm: Khoảng 2,6ha quy hoạch đất nông nghiệp; khoảng 15,7ha quy hoạch đất công viên nông nghiệp; khoảng 16,5ha mặt nước; khoảng 10,3ha quy hoạch đất du lịch và đường giao thông thành khoảng 76,5ha quy hoạch đất công nghiệp; khoảng 6,3ha quy hoạch cây xanh cách ly và đường giao thông.

Điều chỉnh cục bộ quy hoạch giao thông, thoát nước, cấp nước, cấp điện, thông tin liên lạc theo phương án quy hoạch sử dụng đất điều chỉnh.

Các nội dung khác thực hiện theo đồ án Quy hoạch chung xây dựng thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, tỷ lệ 1/10.000 đã được phê duyệt.

Thanh Hà