9 tháng đầu năm Than Thống Nhất đạt doanh thu cao

Các chỉ tiêu SXKD 9 tháng đầu năm 2021, Công ty Than Thống Nhất – TKV đều đạt kế hoạch so với kế hoạch TKV giao. Đặc biệt doanh thu cao hơn cùng kỳ năm 2020.

9 tháng đầu năm, mặc dù chịu nhiều tác động bởi dịch bệnh Covid-19, số công nhân nghỉ chế độ về quê chưa quay trở lại làm việc, đợt tiêm chủng diện rộng do phản ứng sau tiêm nên gây thiếu hụt lao động ảnh hưởng đến sản lượng khai thác; phải tạm dừng khai thác 02 lò chợ do sự cố xuất khí CO... Tuy nhiên các chỉ tiêu SXKD 9 tháng đầu năm 2021, Công ty Than Thống Nhất – TKV đều đạt kế hoạch so với kế hoạch TKV giao. Đặc biệt doanh thu cao hơn cùng kỳ năm 2020. Cụ thể:

  • Than nguyên khai: 1.340.240 tấn/KH 1.750.000 tấn, bằng 76,59% KH năm, so với cùng kỳ năm 2020 giảm 85.745 tấn.
  • Than tiêu thụ: 1.341.878 tấn/KH 1.740.000 tấn bằng 77,12% KH năm, so với thực hiện cùng kỳ năm 2020 giảm 79.572 tấn.
  • Mét lò CBXS: 5.775 mét/ KH 8.345 mét bằng 69,2%.
  • Doanh thu tổng số: 1.603.529 triệu đồng, bằng 77,71% KH.
  • Tiền lương bình quân: 15.577đ/người/tháng.

Quý IV năm 2021, Công ty chú trọng công tác vừa phòng chống dịch Covid-19 vừa thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Nâng cáo công tác an toàn nhất là đối với việc sử dụng VLNCN, vận hành tời trục; Đẩy mạnh công tác khoan thăm dò phòng ngừa bục nước, kiểm soát khí mỏ hiệu quả, thường xuyên; Kiểm soát chặt chẽ công tác kỹ thuật cơ bản, an toàn bảo hộ lao động, vệ sinh công nghiệp nhằm giảm đến mức thấp nhất tai nạn lao động, không để xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng và sự cố lớn loại I. Hoàn thành các mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV, sản xuất 458.000 tấn than tập đoàn giao.

than thong nhat 1
Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Nguyễn Mạnh Toán phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Sơ kết SXKD 9 tháng đầu năm 2021

Với quyết tâm hoàn thành toàn diện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 Tập đoàn giao, lập thành tích cao nhất chào mừng các ngày lễ trọng đại của Đất nước, của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam; chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày Truyền thống Công nhân vùng Mỏ - Truyền thống Ngành than (12/11/1936 - 12/11/2021); chào mừng kỷ niệm ngày Bác Hồ gặp mặt đoàn đại biểu công nhân cán bộ Ngành than và tỉnh Quảng Ninh 15/11.

Ngay từ những ngày đầu tháng 10, công ty đã phát động đợt thi đua cao điểm, kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức và người lao động trong toàn Công ty phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” của người thợ mỏ, tích cực hưởng ứng, hăng hái thi đua trong mọi lĩnh vực công tác, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV và cả năm 2021, góp phần xây dựng Công ty Than Thống Nhất – TKV, Tập đoàn TKV phát triển bền vững.

Lê Hải