Bắc Giang: Thành lập khu công nghiệp Tân Hưng tổng vốn đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành quyết định thành lập Khu công nghiệp Tân Hưng (thuộc xã Tân Hưng và xã Xương Lâm, huyện Lạng Giang) có tổng vốn đầu tư 1.185 tỷ đồng.
tan hung
Tổng quan dự án khu công nghiệp Tân Hưng

Theo quyết định của UBND tỉnh Bắc Giang, Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Tân Hưng là Công ty Cổ phần Lideco 1 (Hà Nội).

Khu công nghiệp này có diện tích 105,3 ha thuộc xã Tân Hưng và xã Xương Lâm với tổng vốn đầu tư 1.185 tỷ đồng. Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Tân Hưng là Công ty Cổ phần Lideco 1 (Hà Nội). 

Thời hạn hoạt động của dự án phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp này 50 năm kể từ ngày được cấp quyết định chủ trương đầu tư (ngày 23/11/2021). Khu công nghiệp Tân Hưng được thành lập và hoạt động theo quy định pháp luật hiện hành; chịu sự quản lý nhà nước trực tiếp của Ban Quản lý Các khu công nghiệp tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức quản lý, đầu tư xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Tân Hưng theo quy hoạch đã được phê duyệt và các quy định pháp luật hiện hành của Nhà nước.

Tính đến thời điểm này, tỉnh Bắc Giang có 7 khu công nghiệp: Vân Trung, Đình Trám, Quang Châu, Việt Hàn (Việt Yên); Hòa Phú (Hiệp Hòa), Song Khê - Nội Hoàng (Yên Dũng, TP Bắc Giang) và Tân Hưng (Lạng Giang). 

[Quảng cáo]

T.Xuân