Chương trình phối hợp có ý nghĩa to lớn đối với việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ chính trị của cả hai Cơ quan.

Tham dự Lễ ký, về phía Ban Tuyên giáo Trung ương có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, các Phó Trưởng ban và Trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương. Về phía Bộ Công Thương có Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Thứ trưởng - Người phát ngôn của Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Cao Quốc Hưng, Thứ trưởng Đặng Hoàng An và Trưởng các đơn vị thuộc Bộ.

Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa giai đoạn 2021 - 2026
Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ Công Thương và Ban Tuyên giáo Trung ương giai đoạn 2021 - 2026

Phát biểu tại Lễ ký, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, Bộ Công Thương là cơ quan của Chính phủ có chức năng quản lý nhà nước đa ngành về kinh tế, bao gồm hầu hết các ngành, lĩnh vực trọng yếu của đất nước, có nhiều vấn đề rất quan trọng, phức tạp, nhạy cảm; Ngành đóng vai trò quan trọng trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế. 

Hoạt động của Ngành Công Thương không chỉ diễn ra trên lãnh thổ Việt Nam mà còn vươn đến hầu hết các quốc gia, vùng lãnh thổ và là đối tác kinh tế - thương mại của Việt Nam trên thế giới. Mỗi quyết định của Ngành đều có tác động đến kinh tế xã hội, có ảnh hưởng nhất định đến đời sống của người dân.

“Do vậy, để các quyết sách đó đi vào cuộc sống, cùng với sự nỗ lực của toàn Ngành trong thực thi chức năng, nhiệm vụ của mình, ngành Công Thương rất cần có sự chia sẻ, giúp đỡ của các cơ quan Đảng, Nhà nước, các Bộ, ban, ngành Trung ương, các địa phương, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội và của toàn dân, trong đó, ngành Tuyên giáo và các cơ quan thông tin, tuyên truyền có vai trò to lớn trong việc chỉ đạo, định hướng thông tin và dư luận xã hội, trong việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những chỉ đạo điều hành của ngành Công Thương", Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên chia sẻ. 

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên

Bộ trưởng hy vọng, thông qua quy chế phối hợp này và các hoạt động hợp tác cụ thể trong tương lai, Bộ Công Thương sẽ nhận được sự quan tâm chỉ đạo, phối hợp, giúp đỡ của Ban Tuyên giáo Trung ương để hoạt động của ngành Công Thương luôn đúng với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và phù hợp với thực tiễn tình hình. Từ đó, ngành Công Thương tiếp tục nhận được sự chia sẻ, ủng hộ và giúp đỡ từ phía xã hội và toàn dân, đồng thời làm tốt việc định hướng thông tin dư luận xã hội để không xảy ra những sự cố về truyền thông. 

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cam kết, Bộ Công Thương sẽ thực hiện nghiêm các nội dung trong Chương trình phối hợp, đồng thời, luôn cầu thị, lắng nghe, tiếp thu và điều chỉnh một cách hợp lý khi cần thiết để ngành Công Thương hoàn thành và hoàn thành tốt nhất chức năng nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa

Phát biểu tại lễ ký, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao và biểu dương sự chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng của Bộ Công Thương và Ban Tuyên giáo Trung ương.

Theo ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Quyết định 238 của Ban Bí thư về quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với các cơ quan quản lý nhà nước tập trung vào ba nội dung lớn. Một là, xoay quanh việc thực thi pháp luật. Hai là, xoay quanh vấn đề phát triển kinh tế, xã hội (Văn kiện đại hội XIII của Đảng xác định đây là một trong những nhiệm vụ trung tâm). Ba là, phối hợp để thống nhất định hướng trong việc giải quyết những vấn đề nổi cộm, được xã hội quan tâm. 

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải và Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đại diện hai cơ quan ký kết Chương trình phối hợp công tác
Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải và Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đại diện hai cơ quan ký kết Chương trình phối hợp công tác

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao Bộ Công Thương là Bộ đầu tiên phối hợp với Ban Tuyên giáo để thực hiện sự phối hợp theo Quyết định 238. Trưởng Ban Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, Ban Tuyên giáo sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các cơ quan chức năng quản lý của Nhà nước, đặc biệt là các Bộ quan trọng, phụ trách những lĩnh vực dễ có những tình huống phát sinh, những vấn đề nổi cộm, được nhân dân quan tâm.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng kỳ vọng, thông qua Chương trình phối hợp này, hai Cơ quan sẽ có nhiều kế hoạch hoạt động thiết thực, hiệu quả, cụ thể hơn nữa nhằm thực hiện tốt công tác truyền thông; triển khai, thực hiện và tổng kết các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án triển khai trong các lĩnh vực của ngành Công Thương.