Bộ Công Thương sẽ tổng hợp đánh giá tác động việc điều chỉnh giá điện cho khách hàng sản xuất để lựa chọn phương án phù hợp

Bộ Công Thương giải đáp về phương án cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho các khách hàng sản xuất và kinh doanh dịch vụ có giảm dần sự chênh lệch giữa khách hàng sản xuất và các nhóm khách hàng sử dụng điện khác.

Trong thời gian qua có nhiều ý kiến của các đại biểu Quốc hội, một số khách hàng sử dụng điện và một số tổ chức quốc tế có ý kiến đề nghị Bộ Công Thương nên xem xét lại về sự chênh lệch giá điện cho khách hàng sản xuất kinh doanh với các nhóm khách hàng sử dụng điện khác ngoài mục đích sinh hoạt khác. Một số ý kiến cũng nêu đề nghị đề nghị Bộ Công Thương xem xét đơn giản hoá biểu giá bán lẻ điện.

Trên cơ sở xem xét đánh giá tình hình thực tế, trong lần cải tiến cơ cấu biểu giá điện lần này, Bộ Công Thương đã đề xuất 2 phương án giá bán lẻ điện cho khách hàng ngoài sinh hoạt để lấy ý kiến của các Bộ ngành, địa phương và các khách hàng sử dụng điện.

Cụ thể 2 phương án như sau:

Phương án 1: Khách hàng sử dụng điện ngoài sinh hoạt bao gồm 3 nhóm riêng: sản xuất, hành chính sự nghiệp và kinh doanh như biểu giá điện hiện hành. Riêng đối với các cơ sở lưu trú du lịch, các doanh nghiệp dịch vụ logistic sẽ áp dụng giá điện sản xuất.

Phương án 2: Gộp các nhóm khách hàng sử dụng điện cho mục đích sản xuất, hành chính sự nghiệp và kinh doanh thành 1 nhóm khách hàng sử dụng điện mục đích ngoài sinh hoạt.

Nhóm khách hàng kinh doanh hiện đang phải trả tiền điện với mức giá cao, tuy nhiên chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ khoảng 6,6% trong tổng sản lượng điện thương phẩm toàn quốc, trong khi nhóm khách hàng sản xuất chiếm tỷ trọng tiêu thụ điện lớn hơn nhiều (trên 59%).

Khi gộp nhóm khách hàng kinh doanh với sản xuất sẽ làm tăng giá bán điện của nhóm khách hàng sản xuất. Ước tính khi áp dụng phương án 2 nêu trên, chi phí mua điện của nhóm khách hàng kinh doanh giảm 35%, trong khi chi phí mua điện của nhóm khách hàng sản xuất tăng khoảng xấp xỉ 5% so với giá hiện hành.

Ưu điểm của Phương án 2 là không còn chênh lệch giữa giá điện sản xuất, giá điện cho kinh doanh và hành chính sự nghiệp. Biểu giá điện mới cũng sẽ tạo động lực để các doanh nghiệp đổi mới dây chuyền sản xuất theo hướng tiết kiệm và sử dung điện hiệu quả.

Đối với các doanh nghiệp trong ngành kinh doanh dịch vụ sẽ được hưởng mức giá điện thấp hơn nên sẽ giảm được giá thành. Phương án 2 cũng sẽ có biểu giá bán lẻ điện sẽ đơn giản hơn biểu giá điện hiện hành, tương tự như biểu giá điện của một số  nước trong khu vực và trên thế giới.

Tuy nhiên, nhược điểm là trong ngắn hạn có thể làm tăng chi phí sản xuất, giảm sức cạnh tranh của các doanh nghiệp ngành sản xuất.

Vì vậy trên cơ sở ý kiến ý kiến của các Bộ ngành, địa phương và các khách hàng sử dụng điện, Bộ Công Thương sẽ tổng hợp đánh giá tác động của việc điều chỉnh giá điện cho các khách hàng sản xuất để lựa chọn phương án phù hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.