Bộ Công Thương xây dựng Chương trình phát triển công nghiệp hóa dược

Sáng 2/4/2024, tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức họp Ban soạn thảo và Tổ biên tập Chương trình phát triển công nghiệp hóa dược nhằm lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo Thuyết minh Chương trình phát triển công nghiệp hóa dược, Dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ và Dự thảo Quyết định phê duyệt Chương trình.
Bộ Công Thương đã tổ chức họp Ban soạn thảo và Tổ biên tập Chương trình phát triển công nghiệp hóa dược
Bộ Công Thương tổ chức họp Ban soạn thảo và Tổ biên tập Chương trình phát triển công nghiệp hóa dược

Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Chương trình phát triển công nghiệp hóa dược

Phát biểu khai mạc cuộc họp, ông Phùng Mạnh Ngọc - Cục trưởng Cục Hóa chất, Phó trưởng Ban soạn thảo, Tổ trưởng Tổ biên tập Chương trình Phát triển công nghiệp hóa dược cho biết, ngày 17/3/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 376/QĐ-TTg phê duyệt “Chương trình phát triển công nghiệp dược, dược liệu sản xuất trong nước đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045”. Tại khoản 2 Điều 2 Quyết định số 376/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với bộ, cơ quan liên quan xây dựng Chương trình phát triển công nghiệp hóa dược, trong đó có sản xuất nguyên liệu hóa dược và các sản phẩm hỗ trợ sản xuất thuốc.

Ngày 9/10/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1165/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển ngành dược Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Tại Quyết định này, Thủ tướng đã phê duyệt Danh mục các Chương trình, Dự án ưu tiên thực hiện; trong đó có một Dự án (Dự án Luật Dược sửa đổi) và hai Chương trình (Chương trình phát triển công nghiệp hóa dược do Bộ Công Thương chủ trì và Chương trình tổng thể phát triển, phát huy tiềm năng dược liệu do Bộ Y tế chủ trì).

Ông Phùng Mạnh Ngọc - Cục trưởng Cục Hóa chất, Phó trưởng Ban soạn thảo, Tổ trưởng Tổ biên tập Chương trình Phát triển công nghiệp hóa dược
Ông Phùng Mạnh Ngọc - Cục trưởng Cục Hóa chất, Phó trưởng Ban soạn thảo, Tổ trưởng Tổ biên tập Chương trình Phát triển công nghiệp hóa dược phát biểu tại cuộc họp

Để chuẩn bị cho việc triển khai thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hóa dược (thời hạn trình ban hành năm 2024), ngày 28/12/2023, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký Quyết định số 3366/QĐ/BCT về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Chương trình phát triển công nghiệp hóa dược.

Theo đó, Ban soạn thảo do Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân làm Trưởng Ban; ông Phùng Mạnh Ngọc - Cục trưởng Cục Hóa chất, Bộ Công Thương và ông Chu Đức Nhuận - Vụ trưởng Vụ Khoa giáo - Văn xã, Văn Phòng Chính phủ làm Phó trưởng Ban; cùng 9 thành viên là đại diện các đơn vị thuộcBộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính.

Tổ biên tập Chương trình do ông Phùng Mạnh Ngọc - Cục trưởng Cục Hóa chất, Bộ Công Thương làm Tổ trưởng; cùng 2 Tổ phó và 13 thành viên.

Ngày 12/1/2024, Tổ biên tập đã họp góp ý Dự thảo Chương trình phát triển công nghiệp hóa dược. Thường trực Tổ Biên tập đã chỉnh sửa Dự thảo theo ý kiến góp ý của các thành viên Tổ biên tập và đã lấy ý kiến lần 2 của các thành viên qua điện tử.

Các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập đóng góp ý kiến hoàn thiện Dự thảo Chương trình phát triển công nghiệp hóa dược
Các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập đóng góp ý kiến hoàn thiện Dự thảo Chương trình phát triển công nghiệp hóa dược
Các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập đóng góp ý kiến hoàn thiện Dự thảo Chương trình phát triển công nghiệp hóa dược
Các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập đóng góp ý kiến hoàn thiện Dự thảo Chương trình phát triển công nghiệp hóa dược

Đẩy mạnh sự gắn kết, hỗ trợ lẫn nhau giữa 4 nhà: doanh nghiệp, nông dân, khoa học, quản lý

Dự thảo Chương trình phát triển công nghiệp hóa dược xác định quan điểm phát triển công nghiệp hóa dược gắn liền với phát triển công nghiệp dược, nhằm chủ động nguồn nguyên liệu thuốc, đảm bảo an ninh thuốc quốc gia. Khai thác tiềm năng, thế mạnh của nguồn dược liệu Việt Nam, phát huy hiệu quả lợi thế so sánh, lợi thế cạnh tranh quốc gia. Thu hút đầu tư bằng các giải pháp hỗ trợ chính sách nhưng vẫn đảm bảo tuân thủ các Hiệp định, cam kết quốc tế. Tập trung phát triển nguyên liệu thuốc thiết yếu, thuốc gần hết bản quyền, thuốc phát minh. Đẩy mạnh sự gắn kết, hỗ trợ lẫn nhau giữa 4 nhà: doanh nghiệp, nông dân, khoa học, quản lý.

Dự thảo đặt mục tiêu đến năm 2030, đưa ra chính sách phù hợp, đồng bộ nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp hóa dược, Đảm bảo đáp ứng 15% nhu cầu nguyên liệu bào chế thuốc, chế phẩm, vật tư trong ngành y tế. Đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học, công nghệ có chất lượng cao.

Đồng thời, tìm kiếm cơ hội hợp tác, chuyển giao và ứng dụng công nghệ mới để sản xuất. Hình thành 2 Khu công nghiệp hóa dược tại miền Bắc và miền Trung. Hình thành Trung tâm Nghiên cứu phát triển và đánh giá tương đương sinh học; Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và chuyển giao công nghệ.

Các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập đóng góp ý kiến hoàn thiện Dự thảo Chương trình phát triển công nghiệp hóa dược
Các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập đóng góp ý kiến hoàn thiện Dự thảo Chương trình phát triển công nghiệp hóa dược
Các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập đóng góp ý kiến hoàn thiện Dự thảo Chương trình phát triển công nghiệp hóa dược

Đến năm 2045, xúc tiến thương mại các sản phẩm có thế mạnh trong nước, hướng tới xuất khẩu. Chủ động nguồn nguyên liệu sản xuất thuốc trong nước, đáp ứng 30% nguyên liệu bào chế thuốc, chế phẩm, vật tư trong ngành y tế. Nâng cao tiềm lực nghiên cứu, tổng hợp các loại thuốc thế hệ mới. Xuất khẩu một số sản phẩm hóa dược có giá trị kinh tế cao. Hoàn thiện 2 trung tâm: Trung tâm Nghiên cứu phát triển và đánh giá tương đương sinh học; Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và chuyển giao công nghệ.

Để đạt được các mục tiêu này, Dự thảo Chương trình phát triển công nghiệp hóa dược đưa ra các nhóm giải pháp tập trung vào: Chính sách, Quy hoạch, Tài chính và hỗ trợ đầu tư, Khoa học và công nghệ, Hợp tác quốc tế, Đào tạo nguồn nhân lực, Xúc tiến thương mại.

Các ý kiến của thành viên Ban soạn thảo và Tổ biên tập tại cuộc họp sẽ được tổng hợp, tiếp thu, giải trình và hoàn thiện Dự thảo Chương trình phát triển công nghiệp hóa dược để đăng tải lấy ý kiến và tiếp tục hoàn thiện để sớm trình Thủ tướng Chính phủ trong năm 2024.

Thy Thảo