Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Làm khéo sẽ giúp Đoàn thanh niên giải những bài toán khó

Đó là những lời chia sẽ tâm huyết của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tại buổi làm việc với Đoàn Thanh niên - Bộ Công Thương sáng nay, ngày 25/3/2022 nhân dịp 91 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Báo cáo với Bộ trưởng tại buổi làm việc, Bí thư Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương Hoàng Minh Chiến cho rằng, trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Lãnh đạo Bộ, Đảng ủy Bộ và Đoàn cấp trên, Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương đã xây dựng kế hoạch triển khai công tác đoàn và phong trào thanh niên cụ thể trong cả nhiêm kỳ, từng năm, hàng quý.

Đoàn Thanh niên Bộ luôn bám sát chỉ đạo, định hướng của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương và hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm trên 06 mặt công tác lớn của đoàn thanh niên. Nhiều hoạt động đoàn đã được Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương tổ chức thành hoạt động thường niên, xuyên suốt; là hoạt động nổi bật, quy tụ được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Công Thương hưởng ứng, tham gia.

Anh Hoàng Minh Chiến, Bí thư Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương

Bên cạnh đó, phong trào hành động cách mạng phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên được xem là một trong các hoạt động có thế mạnh của Đoàn Thanh niên Bộ. Việc triển khai thực hiện các phong trào được Đoàn Thanh niên Bộ và các cơ sở đoàn đẩy mạnh với sự đổi mới, linh hoạt trong phương thức tổ chức, phù hợp với bối cảnh, tình hình thực tiễn; thể hiện rõ nét vai trò xung kích, tinh thần tình nguyện, sức trẻ của thanh niên.

Trong nhiệm kỳ khóa III, BCH Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương đã hoàn thành trên 10 công trình, phần việc thanh niên; hỗ trợ hơn 3.000 thanh niên, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn… Nhiều hoạt động của Đoàn Thanh niên Bộ được vinh dự lựa chọn là hoạt động tiêu biểu của Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan Trung ương và Trung ương Đoàn.

Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương đã tích cực vận động, tuyên truyền tới các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 với nhiều hình thức như: đặt áp phích, standee tại Trụ sở Bộ, thường xuyên đăng tải, cập nhật các thông tin trên trang mạng xã hội của Đoàn Bộ…

Mặt khác, Đoàn Thanh niên và tuổi trẻ Bộ Công Thương luôn xác định việc gắn công tác đoàn với nhiệm vụ chính trị và công tác chuyên môn của đơn vị là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Rất nhiều hoạt động đoàn, phong trào thanh niên gắn với nhiệm vụ chính trị và chuyên môn của các đơn vị.

Một số hoạt động tiêu biểu, được Lãnh đạo Bộ, Đảng ủy Bộ và Đoàn cấp trên đánh giá cao như: Hưởng ứng Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, “Sự kiện Giờ trái đất”, hoạt động phổ biến các Hiệp định thương mại tự do FTA mà Việt Nam đã tham gia và ký kết đến cộng đồng doanh nghiệp và nhiều hoạt động khác…

Đoàn thanh niên Tạp chí Công Thương tham gia làm đường xây dựng Nông thôn mới tại huyên Ba Bê - Bắc  Kạn

Bên cạnh những đạt được, Ban Chấp hành đoàn Bộ Công Thương cũng chỉ ra những mặt hạn chế. Đó là, chưa xây dựng được nhiều mô hình hoạt động mang tính dẫn dắt, chất lượng sinh hoạt đoàn, đặc biệt là chi đoàn còn chuyển biến chậm. Nhiều chi đoàn và đoàn cơ sở chưa nhận thức đúng vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát.

Công tác chỉ đạo và triển khai chương trình công tác đoàn, phong trào thanh niên ở một số đơn vị có thời điểm còn thiếu quyết liệt, chưa bám sát vào nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và tình hình thực tiễn tại đơn vị. Số lượng cơ sở đoàn trực thuộc và đoàn viên, thanh niên đã giảm nhiều so với nhiệm kỳ trước, độ tuổi bình quân của Đoàn viên cao.

Đoàn Thanh niên Bộ có 11 cơ sở Đoàn thuộc khối các doanh nghiệp, do các doanh nghiệp đều đã cổ phần hóa, thoái vốn cùng với số lượng Đoàn viên còn rất ít nên hoạt động đoàn và phong trào thanh niên gặp nhiều khó khăn, không có nhiều gắn kết. Cán bộ Đoàn của Bộ và các cơ sở đoàn đều là kiêm nhiệm, thường xuyên đi công tác nên thời gian, công sức dành cho hoạt động Đoàn bị hạn chế. Kinh phí tổ chức các hoạt động phong trào thanh niên của Bộ Công Thương còn hạn hẹp.

Dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp từ cuối năm 2019 đến nay đã tác động mạnh mẽ đến công tác tổ chức thực hiện, quy mô, chất lượng các công tác đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương.

Cũng tại buổi làm việc, Bộ trưởng và các đồng chí đại diện cho Công đoàn Bộ, Văn phòng Ban cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Tài chính đã lắng nghe những đề xuất, kiến nghị của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương. Trên tinh thần cởi mở, đối thoại chia sẻ tìm những giải pháp để Đoàn thanh niên, công tác thanh niên của Bộ Công Thương có những bước phát triển, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cũng yêu cầu các đơn vị tham gia giải đáp những đề xuất của Đoàn thanh niên Bộ.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên yêu cầu, ngoài những kết quả phải chỉ rõ nguyên nhân của những hạn chế là gì. Bên cạnh đó, Đoàn thanh niên phải dự báo được tình hình, bối cảnh xã hội, hoạt động của Bộ Công Thương thì công tác thanh niên cần làm gì để khẳng định vị trí của mình. Công việc của đoàn thanh niên là công tác phong trào, phải có phong trào mới phát hiện ra nhân tố, thủ lĩnh, “ong thợ”, từ đó bồi dưỡng dưỡng nhân tố. Có thể nói, công tác, hoạt động thanh niên mang tính trìu tượng với nhiều người nhưng cụ thể với mỗi người.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn thanh niên Bộ Công Thương

Bộ trưởng cũng chỉ rõ, Bộ Công Thương là Bộ kinh tế đa ngành, là cơ quan tham mưu chiến lược về kinh tế cho đất nước, đòi hỏi thanh niên ngành Công Thương phải biết phát huy sức trẻ, nhiệt huyết của mình, đóng góp cho ngành, cho đất nước. Nếu tổ chức đoàn tích cực, chủ động trong tham mưu, sáng tạo hơn  trong thanh niên thì sẽ đóng góp nhiều hơn. Việc phát động nhiều phong trào cũng là góp phần tinh thần thanh niên phấn chấn, đóng góp sức lực cho công việc nhiều hơn.

Bộ trưởng lấy ví dụ từ thực tế trong công tác chuyển đổi số, kinh tế số như hiện nay, thanh niên có thể đảm nhận những  công việc cập nhật dữ liệu để phát huy trí tuệ, sức trẻ, nhiệt huyết và cũng có nguồn kinh phí để duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động của đoàn. Với cách nghĩ thoáng, cách làm khéo sẽ cho chúng ta cách giải bài toán tốt hơn.

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng đã đưa ra 5 yêu cầu, nhiệm vụ với Đoàn thanh niên Bộ Công Thương.

Thứ nhất, Đoàn thanh niên phải làm tốt công tác giáo dục tư tưởng, truyền thống cho đoàn viên, cán bộ trẻ. Hình thành đội ngũ cán bộ trẻ có năng lực trong tham mưu, thực thi công vụ.

Thứ hai, để không lạc lõng với thời cuộc, thanh niên cần bám sát hơn với nhiệm vụ của Bộ Công Thương, phát huy lợi thế sức trẻ của mình. Tiến tới đảm nhận việc mới, việc khó, phức tạp, đổi mới trong cách nghĩ, cách làm, thanh niên khẳng định mình qua việc thay đổi cách làm.

Thứ ba, đề nghị Đoàn thanh niên cần tổ chức cuộc vận động để doàn viên, phong trào thì đoàn viên sẽ hào hứng tham gia, từ đó phát hiện nhân tố mới. Tổ chức để đoàn viên, cán bộ trẻ tham gia, phát huy sáng kiến. Có thể đó là phong trào duy trì khuôn viên cơ quan, cây xanh, cải cách hành chính…

Thứ tư, chú trọng phát hiện thử thách cán bộ trẻ, nhân tố mới, vai trò thủ lĩnh, từ đó nhận ra người có năng lực, có tâm, có tầm để đề xuất bồi dưỡng cán bộ trẻ vào các vị trí quản lý.

Thứ năm, nỗ lực gắn kết hợp tác giữa các tổ chức trong cơ quan để phát huy sức mạnh tập thể, hỗ trợ lẫn nhau trong chuyên môn. Trước hết, Đoàn thanh niên gắn kết với Công đoàn, Cựu chiến binh, Văn phòng Đảng ủy…chính là chọn ra “ngách” để thể hiện mình.

 

Thăng Long