Bộ trưởng Trần Tuấn Anh được bầu vào Bộ Chính trị Khóa XIII

Bộ Chính trị khóa XIII gồm 18 ủy viên, có 10 người tham gia lần đầu, trong đó có ông Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Công Thương. Ban Bí thư có 5 người mới được bầu.

Sáng 31/1/2021, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tiến hành phiên họp để bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng.

Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương được bầu vào Bộ Chính trị Khóa XIII.

Dưới đây là danh sách Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Trung ương Khóa XIII.

Bộ Chính trị

Ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư, Chủ tịch nước

Ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng

Ông Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức Trung ương

Ông Vương Đình Huệ, Bí thư Thành uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khoá XIV thành phố Hà Nội

Ông Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Công Thương, kiêm Phó ban Kinh tế Trung ương

Ông Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Toà án nhân dân tối cao

Ông Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

Ông Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Tài chính

Ông Phan Văn Giang, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam

Ông Tô Lâm, Bộ trưởng Công an

Bà Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận Trung ương

Ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ông Phạm Bình Minh, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP.HCM

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương

Ông Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

Ông Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính Trung ương

Ông Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Ban Bí thư

Ban Bí thư Trung ương khoá XIII gồm một số ủy viên Bộ Chính trị được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư và 5 người được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII.

Ông Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Ông Lê Minh Hưng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

Ông Lê Minh Khái, Tổng Thanh tra Chính phủ

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Ủy ban Kiểm tra Trung ương gồm 19 người; ông Trần Cẩm Tú tiếp tục được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII.

Hoàng Cầu