Tạp chí Công Thương trân trọng giới thiệu toàn văn Thư chúc mừng: 

thu chuc mung