Cách kiểm soát dữ liệu sức khỏe trên iPhone

iPhone của bạn chứa rất nhiều dữ liệu về sức khỏe, vì vậy việc kiểm soát ứng dụng có quyền truy cập vào dữ liệu này là điều rất quan trọng.
kiểm soát dữ liệu sức khỏe trên iPhone
Health có thể chứa rất nhiều dữ liệu sức khỏe của người dùng


Nguyên nhân là vì ứng dụng Health thu thập nhiều dữ liệu nhất có thể, đặc biệt khi bạn có sử dụng Apple Watch. Nếu bạn sử dụng các ứng dụng theo dõi cân nặng, lượng calo, huyết áp… thì các dữ liệu từ Health có thể được chia sẻ.

Trong số này, có thể một số loại dữ liệu sức khỏe mà bạn không muốn bị theo dõi, hoặc đơn giản là không muốn bàn giao cho các ứng dụng. Do đó bạn cần kiểm soát nó từ trong ứng dụng Health.

Để bắt đầu, hãy mở ứng dụng Health trên iPhone và nhấn vào Sources ở phía dưới màn hình.

kiểm soát dữ liệu sức khỏe trên iPhone
Mục Sources xuất hiện ở phía dưới giao diện Health


Tại đây, bạn có thể thấy tất cả các ứng dụng đã yêu cầu quyền truy cập vào dữ liệu sức khỏe của mình để đọc dữ liệu sức khỏe hiện có hoặc thêm dữ liệu mới. Khai thác một ứng dụng riêng lẻ cung cấp cho bạn thông tin bổ sung về dữ liệu mà nó có quyền truy cập.

Bạn thậm chí có thể thấy các ứng dụng đã được gỡ quyền truy cập dữ liệu bằng cách vào Uninstalled Apps.

kiểm soát dữ liệu sức khỏe trên iPhone
Danh sách các ứng dụng có quyền truy cập vào dữ liệu sức khỏe của Health


Có một nút tiện dụng để loại bỏ tất cả quyền truy cập ở phía trên màn hình, nhưng nếu bạn muốn điều khiển chi tiết hơn có thể thông qua một loạt công tắc.

Để vô hiệu hóa quyền truy cập của ứng dụng vào tất cả các loại dữ liệu sức khỏe, hãy nhấn Turn All Categories Off. Nếu bạn chỉ muốn vô hiệu hóa một số danh mục, hãy gạt công tắc tương ứng của chúng sang vị trí Off.

kiểm soát dữ liệu sức khỏe trên iPhone
Mỗi ứng dụng có những quyền truy cập vào dữ liệu sức khỏe nhất định trên Health

 

Lặp lại quy trình này cho mỗi ứng dụng được hiển thị ở đây để tùy chỉnh ứng dụng nào có quyền truy cập vào dữ liệu sức khỏe nào.