Cao su cao tăng đầu tiên trong 8 tuần.

Giá cao su kỳ hạn tại Tokyo tăng cao nhất gần 3 tuần, và đánh dấu tuần tăng đầu tiên trong 8 tuần.

Giá cao su kỳ hạn tại Tokyo tăng cao nhất gần 3 tuần, và đánh dấu tuần tăng đầu tiên trong 8 tuần do giá dầu và giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải tăng. Giá cao su kỳ hạn tháng 5/2019 trên sàn TOCOM tăng 2,9 JPY lên 161 JPY/kg, trong đầu phiên giao dịch đạt 161,1 JPY/kg, cao nhất kể từ ngày 12/11/2018. Tính chung cả tuần, giá cao su tăng 4,1%, tuần tăng đầu tiên trong 8 tuần và tăng gần 7% kể từ mức thấp nhất 27 tháng trong ngày 21/11. Đồng thời, giá cao su TSR20 kỳ hạn tháng 5/2019 trên sàn TOCOM tăng 1,6 JPY lên 147 JPY/kg và giá cao su kỳ hạn tháng 1/2019 tại Thượng Hải tăng 40 CNY tương đương 0,4% lên 10.915 CNY/tấn.