Chăm lo đời sống người lao động là nhiệm vụ trọng tâm của Công ty Nhiệt điên Phú Mỹ

Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ vừa tổ chức thành công Hội nghị Người lao động năm 2022, tham dự Hội nghị có 131 đại biểu là cán bộ Lãnh đạo, quản lý và đại diện cho 323 người lao động trong Công ty.
Ông Trần Hữu Thanh báo cáo tại Hội nghị
Ông Trần Hữu Thanh - Phó Giám đốc Công ty báo cáo tại Hội nghị

Tại Hội nghị ông Trần Hữu Thanh - Phó Giám đốc Công ty, thay mặt đoàn Chủ tịch báo cáo đánh giá kết quả tình hình sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2021, đồng thời nêu ra những phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 cùng các giải pháp triển khai thực hiện. Phát huy tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cởi mở, Hội nghị đã thảo luận sôi nổi về những biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD của Công ty và những đề xuất chính đáng liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của người lao động.

Ông Dương Thanh Dũng - Giám đốc Công ty - Giải quyết các kiến nghị của người lao động
Ông Dương Thanh Dũng - Giám đốc Công ty - Giải đáp các kiến nghị của người lao động

Ông Dương Thanh Dũng - Giám đốc Công ty đã trực tiếp giải đáp các kiến nghị của người lao động một cách thỏa đáng, cởi mở và nhận được sự nhất trí cao của toàn thể Hội nghị. Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ luôn coi trọng nguồn nhân lực là yếu tố quyết định, kịp thời điều chỉnh chính sách tiền lương, thưởng, chế độ đãi ngộ nhằm thu hút lao động có chất lượng cao. Ngoài ra, Công ty luôn chú trọng chăm lo cho người lao động như: Công tác ATVSLĐ và bảo vệ môi trường, hàng năm tổ chức khám sức khỏe định kỳ và phát hiện bệnh nghề nghiệp. Thực hiện các chế độ chính sách BHXH, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp…. phối hợp tốt với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở tổ chức tốt cả phong trào thi đua và các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao để cải thiện điều kiện làm việc nhằm nâng cao đời sống cả về vật chất lẫn tinh thần cho người lao động. 

Ông Trần Thái - Phó Chủ tịch công đoàn công ty - báo cáo hoạt động công đoàn năm 2021 và phát động thi đua năm 2022
Ông Trần Thái - Phó Chủ tịch công đoàn công ty - báo cáo hoạt động công đoàn năm 2021 và phát động thi đua năm 2022.

Ông Trần Thái - Phó Chủ tịch Công đoàn báo cáo về kết quả tình hình hoạt động Công đoàn Công ty trong năm 2021 và phát động phong trào thi đua đến toàn thể CBCNV trong Công ty tạo sự đồng thuận, đoàn kết, hăng hái thi đua lao động
sản xuất, quyết tâm hoàn thành vượt mức các mục tiêu năm 2022.

Kết luận Hội nghị, Ông Giám đốc Công ty đề nghị BCH Công đoàn cơ sở tiếp tục phát huy sự sáng tạo trách nhiệm, đổi mới trong hoạt động công đoàn phối hợp có hiệu quả với chuyên môn, chăm lo và thực hiện tốt các chế độ chính sách cho người lao động.

Ban Chấp hành Công đoàn vận động toàn thể người lao động Công ty tích cực đóng góp trí tuệ, công sức và tham gia phong trào thi đua, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động ngày một tốt hơn và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ SXKD năm 2022 nói riêng và nhiệm vụ của Tổng Công ty.

Toàn cảnh
Toàn cảnh hội nghị người lao động Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ
Mạnh Hùng