Chính quyền các cấp địa phương hỗ trợ các DNNVV thực thi EVFTA

Tại Hội nghị trực tuyến hỗ trợ Doanh nghiệp SMEs tận dụng cơ hội thực thi hiệu quả EVFTA, 2 đại diện của Sở Công Thương Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đề ra nhiều giải pháp trọng tâm nhằm hỗ trợ cộng đồng DNNVV Việt Nam khi EVFTA có hiệu lực.

Sở Công Thương Hà Nội: Xác định doanh nghiệp là động lực phát triển 

Tham luận tại Hội nghị với chủ đề “Vai trò của chính quyền địa phương trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp SMEs tận dụng cơ hội từ EVFTA mang lại”, ông Lê Hồng Thăng - Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội nhận định, với EVFTA, các doanh nghiệp nhỏ và vừa là những đối tượng rất cần sự hỗ trợ của chính quyền các cấp để có thể tận dụng được cơ hội, hạn chế thách thức mà những Hiệp định này mang lại.

Xác định doanh nghiệp là động lực phát triển kinh tế - xã hội, thành phố Hà Nội coi công tác hỗ trợ doanh nghiệp nói chung và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nói riêng là nhiệm vụ trọng tâm, Thành phố luôn áp dụng mức hỗ trợ tối đa cho doanh nghiêp theo quy định khung của Chính phủ.

ông Lê Hồng Thăng - Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội
Ông Lê Hồng Thăng - Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội

Để có sự chuẩn bị tốt nhất cho việc thực thi Hiệp định, Thành phố đã khẩn trương xây dựng “Kế hoạch Thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) của thành phố Hà Nội giai đoạn 2020-2025”. Kế hoạch bao gồm 4 nhóm giải pháp trọng tâm, cụ thể:

Thứ nhất, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin về Hiệp định EVFTA và thị trường của các nước EU cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn. Với nhóm giải pháp này, ngay từ năm 2019, Thành phố đã tổ chức nhiều hội nghị, chương trình tập huấn, phổ biến những nội dung về Hiệp định EVFTA đến cộng đồng doanh nghiệp.

Ngoài những hình thức cung cấp thông tin truyền thống, Thành phố cũng đã xuất bản sách, cẩm nang về các FTA và thị trường các nước thành viên để phổ biến đến các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân liên quan.

Thứ hai, chú trọng nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa để thực thi hiệu quả Hiệp định EVFTA. Trong nhiệm vụ này, Thành phố đã ban hành các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, chú trọng đến doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, khuyến khích khởi nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Thứ ba, tích cực rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành trong quá trình thực thi Hiệp định và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo phù hợp với các cam kết trong EVFTA tạo môi trường pháp lý minh bạch cho doanh nghiệp.

Thứ tư, về chủ trương và chính sách đối với tổ chức công đoàn và các tổ chức của người lao động tại cơ sở doanh nghiệp.

DNNVV tiếp cận những giải pháp mà chính quyền địa phương đưa ra
DNNVV tiếp cận những giải pháp mà chính quyền địa phương đưa ra

Với nhiệm vụ này, Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho rằng, EVFTA là một Hiệp định mới hoàn toàn, do vậy, cần rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách về các quan hệ lao động, tiêu chuẩn lao động phù hợp với các tiêu chuẩn, cam kết, công ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia.

Đồng thời, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ cơ quan quản lý nhà nước về lao động, người làm công tác nhân sự tại doanh nghiệp; tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về lao động nhằm xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa trong doanh nghiệp; Hỗ trợ thúc đẩy các hoạt động đối thoại, thương lượng tại doanh nghiệp, các thiết chế hòa giải, trọng tài lao động.

Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh: Định hướng khai thác về "chiều sâu" đối với các thị trường EU

Với tinh thần đón chờ EVFTA sớm có hiệu lực, trong các năm qua, các cấp chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh luôn chủ động thực hiện các giải pháp hỗ trợ DNNVV trên địa bàn, ngoài các hoạt động thông tin tuyên truyền, các cơ quan Thành phố đã chủ động phối hợp với Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan triển khai các buổi tập huấn chuyên sâu để giúp DNNVV trên địa bàn Thành phố nắm bắt và tận dụng hiệu quả những ưu đãi từ Hiệp định, đặc biệt là quy định về quy tắc xuất xứ hàng hóa (C/O).

Hiện nay, Thành phố đang tập trung xây dựng Đề án Phát triển xuất khẩu đến năm 2025, định hướng năm 2030 để xây dựng các hoạt động xuất khẩu theo hướng chuyển dịch sang dịch vụ hỗ trợ xuất khẩu (thành phố sẽ là trung tâm cung cấp dịch vụ xuất khẩu cho các tỉnh, thành phía Nam) và cơ cấu lại ngành hàng xuất khẩu theo hướng chuyển sang xuất khẩu sản phẩm tinh chế, có hàm lượng khoa học - công nghệ, giá trị gia tăng cao như: phần mềm, sản phẩm nội dung số; nông sản được canh tác - tinh chế bằng công nghệ cao...

Bà Lê Huỳnh Minh Tú - Phó Giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh
Bà Lê Huỳnh Minh Tú - Phó Giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh tại đầu cầu Hội nghị trực tuyến

Đó là định hướng để vừa giữ được tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu, vừa đa dạng hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm, khai thác về “chiều sâu” đối với các thị trường “khó tính” như EU.

Trong lĩnh vực sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu, Thành phố Hồ Chí Minh định hướng trở thành trung tâm giao dịch, trung chuyển hàng hóa quan trọng ở Đông Nam Á.

Hiện nay, Thành phố Hồ Chí Minh đang xây dựng Đề án Phát triển ngành Logistics đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 nhằm phát triển hạ tầng và nâng cao chất lượng dịch vụ logistics, tạo nền tảng phát triển kinh tế và hỗ trợ hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố.

Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cũng đề xuất và kiến nghị với Bộ Công Thương 3 giải pháp cần được thực thi trong thời gian tới:

Thứ nhất, sớm ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai, thực thi khi Hiệp định có hiệu lực để giúp các doanh nghiệp nắm bắt thông tin và xây dựng kế hoạch xúc tiến xuất khẩu hàng hóa sang thị trường EU.

Thứ hai, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và tập huấn chuyên sâu về Hiệp định EVFTA giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ nắm bắt thông tin và tận dụng hiệu quả các ưu đãi từ Hiệp định.

Thứ ba, tăng cường công tác thông tin về các thị trường xuất khẩu hàng hóa, đặc biệt là thị trường liên minh EU; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến xuất khẩu, có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa xuất khẩu hàng hóa vào thị trường EU.

Hoàng Hoà - Thuỳ Linh - Ảnh: Thy Thảo