Công đoàn TKV: Tháng thi đua cao điểm đã tạo không khí đoàn kết, xây dựng mối quan hệ hài hòa trong doanh nghiệp

Hiếm có ngành sản xuất nào mà người lao động chịu nhiều áp lực với những rủi ro về mất an toàn, bệnh nghề nghiệp như khai thác và chế biến than.