Ngày 03/12/2020, Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam (Công đoàn Vinachem) đã tổ chức Hội nghị triển khai Bộ luật Lao động năm 2019 và tập huấn về những điểm  mới của Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII, hướng dẫn thi hành Điều lệ cho các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch, cán bộ công đoàn chuyên trách và cán bộ công đoàn làm công việc có liên quan đến chế độ, chính sách của người lao động các đơn vị khu vực phía Bắc.

Công đoàn Hóa chất
Ông Nguyễn Huy Thông – Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam phát biểu khai mạc lớp tập huấn

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe TS.Đỗ Ngân Bình – Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn luật Đại học Luật Hà Nội phân tích mục đích ban hành, kết cấu, một số vấn đề lớn của Bộ luật Lao động năm 2019 như: Đối tượng áp dụng, chính sách của Nhà nước về lao động, quyền và nghĩa vụ của người lao động, vấn đề tiền lương, thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi và làm thêm giờ, giải quyết tranh chấp lao động... TS.Đỗ Ngân Bình nhấn mạnh: “Bộ luật Lao động năm 2019 có hiệu lực từ ngày 1/1/2021 với nhiều điểm mới sẽ tác động lớn đến người lao động, do vậy yêu cầu cán bộ công đoàn cần nắm chắc những quy định liên quan của Bộ luật Lao động 2019 và có những kỹ năng cơ bản để tham gia cùng với chuyên môn điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các văn bản nội bộ của doanh nghiệp, bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp”.

Công đoàn Vinachem
TS.Đỗ Ngân Bình – Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn luật Đại học Luật Hà Nội phân tích mục đích ban hành, kết cấu, một số vấn đề lớn của Bộ luật Lao động năm 2019

 

Cũng trong chương trình tập huấn, bà Hồ Thị Mai Hương - Phó Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam đã giới thiệu những điểm mới của Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII và Hướng dẫn thi hành Điều lệ, những điểm mới nổi bật mà cán bộ công đoàn cơ sở cần quan tâm trong quá trình triển khai, tổ chức hoạt động công đoàn, phong trào CNVCLĐ tại cơ sở. 

Công đoàn Hóa chất
Bà Hồ Thị Mai Hương - Phó Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam đã giới thiệu những điểm mới của Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII

 

 

Công đoàn Hóa chất
Bộ luật Lao động năm 2019 có hiệu lực từ ngày 1/1/2021 với nhiều điểm mới sẽ tác động lớn đến người lao động

 

Việc triển khai tập huấn các nội dung trên giúp trang bị đầy đủ kiến thức cơ bản về Bộ luật Lao động và Điều lệ, hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII tới đội ngũ cán bộ công đoàn nhằm bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ trong quá trình triển khai thực hiện trong hệ thống công đoàn Ngành, phát huy tối đa vai trò của tổ chức công đoàn trong việc thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho người lao động./.