Công ty Điện lực Bắc Kạn: Hiện đại - Hiệu quả

Với việc không ngừng đầu tư, nâng cấp, từng bước hiện đại hóa lưới điện, những năm gần đây, Công ty Điện lực Bắc Kạn (PC BẮC KẠN) luôn đảm bảo mục tiêu cung cấp điện ổn định, an toàn, liên tục, đáp ứn

Kết thúc năm 2015, PC Bắc Kạn đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao, trong đó: Điện thương phẩm: 147.374.491 kWh (đạt 103,78% so với KH giao, tăng 12,04% so với năm 2014); Tỷ lệ tổn thất ở mức 7,81% (giảm 0,09% so với KH giao); Giá bán bình quân đạt 1.649,12 đ/kWh; Doanh thu (chưa tính VAT) đạt 244.956.146.037; Tỷ lệ số hộ có điện đến 31/12/2015 là 68.496/72.016 hộ (đạt tỷ lệ 95,11%)…

Năng suất, chất lượng

Để có được kết quả đó, PC Bắc Kạn đã tập trung nhiều giải pháp quản lý và kỹ thuật, tăng cường công tác kiểm tra, rà soát lại hệ thống lưới điện trên địa bàn tỉnh, khắc phục những khiếm khuyết của đường dây, các trạm biến áp, chú trọng khu vực có nguy cơ mất an toàn; Thường xuyên kiểm tra các máy biến áp đầy tải và non tải để có kế hoạch hoán đổi thiết bị, nâng cao hiệu suất cung cấp điện. Công ty cũng đã tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của Tổng công ty Điện lực miền Bắc để tập trung đầu tư phát triển mới lưới điện khu vực nông thôn và nâng cấp, cải tạo, sửa chữa các công trình lưới điện. Trong đó, có 48 hạng mục công trình lưới điện, gồm các dự án: Cấp điện cho các thôn bản chưa có điện; Dự án phân phối hiệu quả DEP (giai đoạn 2); Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia giai đoạn 2015 - 2020. Bên cạnh đó, công tác sửa chữa lớn với 38 công trình và 88 danh mục công trình sửa chữa thường xuyên cũng đã được Công ty thực hiện hoàn thành trong năm, được nghiệm thu đánh giá cao về chất lượng và tiến độ thi công.

Ông Dương Quang Sơn - Giám đốc Công ty Điện lực Bắc Kạn cho biết: Với khẩu hiệu “Nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả”, bên cạnh tích cực đầu tư, xây dựng phát triển mở rộng lưới điện, Công ty Điện lực Bắc Kạn còn chú trọng thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật, đảm bảo quản lý, vận hành lưới điện an toàn, hiệu quả để cấp điện ổn định, liên tục phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và các sự kiện quan trọng của địa phương.

Đặc biệt, để đảm bảo điện phục vụ cho sản xuất, sinh hoạt của người dân khu vực nông thôn, PC Bắc Kạn đã thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng lưới điện gắn với cải tạo, nâng cao chất lượng điện. Đến nay, Công ty đã hoàn thành tiếp nhận lưới điện nông thôn tại 92/92 xã, với 57 trạm biến áp, 83,3km đường dây trung áp và 762,9km đường dây hạ áp và 20.811 công tơ để bán điện trực tiếp cho các hộ dân nông thôn. Đồng thời, đầu tư hàng trăm tỉ đồng để cải tạo, nâng cấp, thay thế hệ thống lưới điện nông thôn đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật vận hành, an toàn và chất lượng điện ổn định. “Dự án cấp điện cho các thôn bản chưa có điện tỉnh Bắc Kạn” có tổng số vốn trên 300 tỷ đồng đã được triển khai, dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2016, qua đó đáp ứng nhu cầu cấp điện cho 149 thôn, bản của tỉnh với gần 6.000 hộ dân là đồng bào dân tộc thiểu số sống trong các khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn sẽ được sử dụng điện, nâng tỉ lệ hộ sử dụng điện toàn tỉnh lên 97%.

Giải pháp đồng bộ

Năm 2016, PC Bắc Kạn phấn đấu điện thương phẩm vượt so với kế hoạch Tổng công ty giao từ 1-3%; Tỷ lệ tổn thất giảm so với kế hoạch từ 0,1-0,5%; Giá bán bình quân tăng từ 1-3 đ/kWh; Doanh thu tăng từ 1-2%; Tiết kiệm điện ít nhất 2% sản lượng điện thương phẩm.

Trước mắt, để đảm bảo cấp điện cho mùa nắng nóng được ổn định, Công ty Điện lực Bắc Kạn đã lập các phương án chống quá tải lưới điện cho các khu vực có phụ tải lớn, tiến hành kiểm tra đo công suất các TBA vào giờ cao điểm từ đó lập các phương án hoán đổi các MBA cho phù hợp với phụ tải của từng khu vực.

Về lâu dài Công ty tiến hành cải tạo lưới điện để đạt tiêu chuẩn lưới điện thông minh và tiêu chuẩn n-1. Công ty đã lập các phương án đầu tư cải tạo thay thế dần các công tơ cơ khí bằng các công tơ điện tử có đo xa. Cụ thể, năm 2016 thay thế toàn bộ các công tơ cơ khí bằng công tơ điện tử có đo xa tại tất cả các TBA công. Từ năm 2017 đến năm 2020 tiến hành thay thế toàn bộ công tơ cơ khí bằng công tơ điện tử có đo xa đối với toàn bộ các khách hành sau TBA công cộng.

Bên cạnh đó, để giảm được tổn thất điện năng theo chỉ tiêu giao của Tổng công ty. Công ty Điện lực Bắc Kạn đã xây dựng kế hoạch giảm tổn thất điện năng giai đoạn 2016-2020 cho toàn Công ty và giao chỉ tiêu cho các đơn vị thực hiện. PC Bắc Kạn đã lập các phương án đầu tư xây dựng như cải tạo lưới điện trung hạ thế, cải tạo thay thế các công tơ cơ khí bằng công tơ điện tử, lập các phương án chống quá tải, giảm bán kính cấp điện cho lưới điện không để TBA vận hành trên 75% tải, đường dây vận hành dưới 50% tải. Đồng thời, lập phương án lắp đặt các bộ tụ bù trung thế, hạ thế và các bộ cảnh báo sự cố trên dường dây. Tiến hành cải tạo lưới điện khu vực thành phố Bắc Kạn từ 10kV lên 22kV, kết dây san tải điều chỉnh hướng phát cho các nhà máy thủy điện khi phát điện lên lưới. Thực hiện lập các đề án tăng cường độ ổn định tin cậy hệ thống lưới điện giai đoạn 2016-2020. Đề án tăng cường công tác quản lý vận hành và giảm xuất sự cố lưới điện giai đoạn 2016-2020 để triển khai thực hiện.

“Với nhiều giải pháp, Công ty Điện lực Bắc Kạn đã và đang từng bước hiện đại hóa hoạt động cung ứng điện, với chất lượng dịch vụ ngày càng tốt hơn, đáp ứng nhu cầu cấp điện an toàn, ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội và điện cho sinh hoạt của người dân, phấn đấu đưa tỉ lệ hộ dân toàn tỉnh được sử dụng điện lưới quốc gia lên 98,3% vào năm 2020” - ông Dương Quang Sơn chia sẻ.

Để đảm bảo cung cấp điện cho bầu cử đại biểu quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp vừa qua, Công ty Điện lực Bắc Kạn đã xây dựng phương án đảm bảo điện phục vụ và có văn bản chỉ đạo các đơn vị điện lực tiến hành rà soát lại toàn bộ lưới điện, chuẩn bị đầy đủ các vật tư dự phòng, phương tiện và bố trí nhân lực trực tại chỗ trực 24/24. Tại các điểm bầu cử đã phối hợp với ban tổ chức lắp đặt các máy phát dự phòng.

Lê Hoa