Công ty Điện lực Bắc Kạn: Mang ánh sáng đến từng thôn bản

Với Dự án “Cấp điện cho các thôn, bản chưa có điện tỉnh Bắc Kạn”, Công ty Điện lực Bắc Kạn đang dần giúp người dân nghèo thoát khỏi bóng tối để tiếp cận với lối sống văn minh mà nguồn điện mang lại.

Cũng như nhiều tỉnh miền núi vùng sâu, vùng xa nơi không ít người dân còn chưa thoát nghèo thoát khổ, ở Bắc Kạn còn rất nhiều thôn bản chưa từng một lần được tận hưởng ánh sáng điện. Họ vẫn sống trong ánh sáng của những chiếc đèn dầu leo lét. Trăn trở với điều này, Công ty Điện lực Bắc Kạn đã xây dựng Dự án “Cấp điện cho các thôn, bản chưa có điện tỉnh Bắc Kạn”. Dự án đã được Bộ Công Thương phê duyệt đầu tư và Tổng công ty Điện lực miền Bắc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công. Khi hoàn thành, Dự án sẽ cấp điện cho 149 thôn, bản trên địa bàn 57 xã và 01 thị trấn thuộc 7 huyện của tỉnh Bắc Kạn.

Với tổng mức đầu tư 308,857 tỷ đồng, Dự án sẽ xây dựng mới 239,858 km đường dây trung thế 3 pha 35kV; xây dựng mới 99 trạm với tổng công suất 3.755 kVA; xây dựng mới 321,546 km đường dây 0,4kV; và lắp đặt cho mỗi hộ gia đình 01 bảng điện, 01 bóng đèn và dây đấu nối từ công tơ về tới hộ gia đình. Như thế, với tổng chi phí không hề nhỏ, Công ty Điện lực Bắc Kạn đã mang đến cơ hội được tiếp cận với ánh sáng điện cho từng thôn bản xa xôi hẻo lánh nhất.

Được Bộ Công Thương phê duyệt từ năm 2013, đến nay Dự án “Cấp điện cho các thôn, bản chưa có điện trên địa bàn tỉnh” đã đi được nửa chặng đường. Bắt đầu triển khai giai đoạn một từ tháng 9/2014, Công ty đã mang ánh sáng điện đến cho từng hộ gia đình tại ba huyện Pác Nặm, Ba Bể và Ngân Sơn. Tại giai đoạn này, Công ty đã đóng điện 12,44/138,448 km đường dây trung thế 3 pha 35kV; 7/56 trạm biến áp; 16,46/186,851 km đường dây 0,4kV và 308/3.019 công tơ 1 pha.

Vượt qua giai đoạn một với sự cố gắng không ngừng, Công ty Điện lực Bắc Kạn hiện đang khẩn trương thực hiện các bước lựa chọn nhà thầu của dự án để thực hiện giai đoạn hai, mang điện đến các huyện Chợ Đồn, Chợ Mới, Bạch Thông và Na Rì. Với mục tiêu xây dựng mới 101,410 km đường dây trung thế 3 pha 35kV, xây dựng 43 trạm với tổng công suất 1.613 kVA, xây dựng mới 134,695 km đường dây 0,4kV và lắp đặt 2.267 công tơ 1 pha.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn quyết phấn đấu đến năm 2016 tất cả các thôn, bản trên địa bàn tỉnh được sử dụng điện lưới. Công ty Điện lực Bắc Kạn đang không ngừng nỗ lực để sớm hoàn thành Dự án. Điện về tạo điều kiện phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật địa phương, hỗ trợ các ngành nghề kinh tế khác, đồng bào dân tộc thoát khỏi bóng tối để tiếp cận với lối sống văn minh, từng bước xoá đói, giảm nghèo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh Bắc Kạn trong thời gian tới.


Lê Hoa